Produkter

Lofoten Sea Products selger alle typer hvitfisk som fiskerne leverer ved anlegget, herunder sei, kveite, torsk, uer, hyse, breiflabb og annet.

I hovedsak pakkes det meste av fisken enten nediset i isoporkasser eller i pallekarm.

Lofoten Sea Products har Mattilsynets godkjennings nummer N-2266, for mottak og foredling av fiskevarer.

Mottaket er også MSC-sertifisert.

Interesserte kjøpere av våre produkter bes kontakte daglig leder.