Produkter

Lofoten Sea Products har Mattilsynets godkjenning, N-2266, for å ta i mot fisk og for å foredle fiskevarer.

Mottaket er også MSC-sertifisert.

Interesserte kjøpere av våre produkter kan ta kontakt med daglig leder.